Bli medlem
Rubrikbild_temadag_waldermasuude_508px

Hemslöjd nu och då - en temadag i anslutning till utställningen Lilli och Prinsen

3 september kl. 13.00 – 17.00
Prins Eugens Waldemarsudde

Utställningen Lilli och Prinsen belyser idéerna bakom Hemslöjdsrörelsens bildande kring sekelskiftet 1900, och hur dessa tankar har förvaltats och vidareutvecklats ända in i vår egen tid. När Föreningen för Svensk Hemslöjd bildades 1899, med Lilli Zickerman som drivande kraft, var det en följd av tidens nationalromantiska strömningar och en reaktion mot ett alltmer industrialiserat samhälle. I vår globala, digitaliserade värld laddas begreppet hemslöjd med delvis andra innebörder än för hundra år sedan. Att sjunga långsamhetens lov, att värna handens arbete och den så kallade ”tysta kunskapen” är emellertid nu återigen aktuellt. Hur förhåller sig denna trend till hemslöjdsrörelsens ursprungsidéer om slöjdens egenvärde, sett i relation till massproduktion och slöjden som hjälp till självhjälp? Och hur definierar vi idag hemslöjdsbegreppet i relation till begrepp som konsthantverk och design?

Program:

  • Välkomsthälsning och introduktion, Överintendent, docent Karin Sidén
  • Hemslöjden som kvinnorörelse, Fil. dr. Louise Waldén
  • Lilli Zickerman och prins Eugen. Om tankarna bakom bildandet av Föreningen för Svensk Hemslöjd 1899, Utställningskommissarie Anna Meister
  • Om Lilli Zickerman som fotopionjär på modernitetens folkkonstbarrikad, Professor Lena Johannesson
  • Paus
  • Begreppet hemslöjd nu och då, Fil. dr. Anneli Palmsköld
  • Slow Art – nutida konst och hantverk där tid har betydelse, Fil.dr. Cilla Robach
  • Avslutande diskussion

Moderator under dagen Professor Kerstin Wickman

Pris: 100 kr. Anmälan senast 27/8 till: bokningen@waldemarsudde.se alt. tel: 08 – 545 837 00 (Bokningen)

background image