Bli medlem

Samarbetspartners

Hemslöjden 100 år skulle inte vara möjligt utan våra samarbetspartners. Tack till alla er som hjälper till!

 


Svenska PostkodLotteriet

Lotteriet för en bättre värld

Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund – SHR har mottagit 2,7 miljoner kronor i stöd av Svenska PostkodLotteriet för jubileet Hemslöjden 100 år.

Svenska PostkodLotteriet får sina intäkter från lottförsäljning och ger vinsten till välgörande ändamål. Mer än en miljon prenumeranter deltar i Lotteriet som har delat ut 1,8 miljarder kronor sedan 2005 till utvalda välgörenhetsorganisationer.

Läs mer om Svenska PostkodLotteriet här.

 


Tack till:

Jubileet Hemslöjden 100 år har kommit till med stöd av:

Svenska PostkodLotteriet

Post- och telestyrelsen/PTS

Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Tillväxtverket

Kulturdepartementet

Estrid Ericsons stiftelse

Konsumentföreningen Stockholm

Statens kulturråd

Västra Götalandsregionen

Stockholms stad

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Kjell och Märta Beijers Stiftelse

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Mikiko Yamanashi, Yamanashi hemslöjd, Tokyo

Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening/SAF

Studieförbundet Vuxenskolan

Nordisk Kulturfond

Svenska Unescorådet

Nordisk Kulturfond


Sveriges hemslöjdskonsulenter

Hemslöjdskonsulenterna är experter på slöjdtekniker, material och redskap. De är också dem som kan tipsa dig om kurser, pågående utställningar och var du hittar slöjdprodukter.

Jubileets utställningar, workshops och aktiviteter skulle inte vara möjliga utan hemslöjdskonsulenternas kunskaper och arbetsinsatser.

Här hittar du mer information om Sveriges hemslöjdskonsulenter.

 


Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som arbetar för att stärka Hemslöjden i hela Sverige. Läs mer om NFH här.

 

background image