Bli medlem
366 dagar Hemslöjd!

Mer Hemslöjd i Dagens Nyheter

Lagom till årskiftet berättade Dagens Nyheter återigen om Hemslöjdens 100-årsjubileum.

Läs artikeln så får du se en liten del av allt som kommer att hända under jubileet. Artikeln hittar du här.

Och en digital variant av den finns på deras hemsida som du kommer till genom att klicka på den här länken. 

background image